Lịch Công Giáo các ngày Lễ Lớn năm 2020

Lễ Mẹ Thiên Chúa – Thứ Tư 01/01
Lễ Chúa Hiển Linh – Chúa Nhật 05/01
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – CN 12/01
Tết Nguyên Đán Canh Tý – Thứ Bảy 25/01
Lễ Tro – Thứ Tư 26/02 (Video Thánh Lễ)
Lễ Thánh Cả Giuse – Thứ Năm 19/3 (Trực tiếp)
Lễ Truyền Tin – Thứ Tư 25/03 (Video trực tiếp Thánh Lễ dành cho người không thể đến Nhà Thờ)Lễ Lá – Chúa Nhật 5/4 (Video trực tuyến Thánh Lễ)

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tuyến Thánh Lễ
Thứ Năm Tuần Thánh – Thứ Năm 9/4 (Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa Phục Sinh – Chúa Nhật 12/4 (Video Thánh Lễ)
Lễ Lòng Thương Xót Chúa – CN 19/4 (Video Thánh Lễ)
Lễ Thánh Giuse Thợ – Thứ Sáu 1/5 (Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa Lên Trời – Chúa Nhật 24/5(Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa TT Hiện Xuống – Chúa Nhật 31/5 (Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa Ba Ngôi – CN 7/6 (Video Thánh Lễ)
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa – CN 14/6 (Video Thánh Lễ)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thứ Sáu 19/6 (Video Thánh Lễ)
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Thứ Hai 29/6 (Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa Hiển Dung – Thứ Năm 6/8 (Video Thánh Lễ)
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thứ Bảy 15/8 (Video Thánh Lễ)
Lễ Các Thánh – Chúa Nhật 1/11(Video Thánh Lễ)
Lễ Chúa Kitô Vua – Chúa Nhật 22/11 (Video Thánh Lễ)
Lễ Các Thánh Tử Đạo VN – Thứ Ba 24/11 (Video Thánh Lễ)
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Chúa Nhật 29/11 (Video Thánh Lễ)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm – Thứ Ba 8/12 (Video Thánh Lễ)
Lễ Giáng Sinh – Thứ Sáu 25/12 (Video Thánh Lễ)
Lễ Thánh Gia Thất – Chúa Nhật 27/12 (Video Thánh Lễ)

lich cong giao 2020 pdf

Công Giáo 24h.net