Lịch Công giáo năm 2020

Lễ Mẹ Thiên Chúa – Thứ Tư 01/01
Lễ Chúa Hiển Linh – Chúa Nhật 05/01
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – CN 12/01
Tết Nguyên Đán Canh Tý – Thứ Bảy 25/01
Lễ Tro – Thứ Tư 26/02
Lễ Thánh Cả Giuse – Thứ Năm 19/3
Lễ Truyền Tin – Thứ Tư 25/03
Lễ Lá – Chúa Nhật 5/4
Thứ Năm Tuần Thánh – Thứ Năm 9/4
Lễ Chúa Phục Sinh – Chúa Nhật 12/4
Lễ Lòng Thương Xót Chúa – CN 19/4
Lễ Thánh Giuse Thợ – Thứ Sáu 1/5
Lễ Chúa Lên Trời – Chúa Nhật 24/5
Lễ Chúa TT Hiện Xuống – Chúa Nhật 31/5
Lễ Chúa Ba Ngôi – CN 7/6
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa – CN 14/6
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Thứ Sáu 19/6
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Thứ Hai 29/6
Lễ Chúa Hiển Dung – Thứ Năm 6/8
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thứ Bảy 15/8
Lễ Các Thánh – Chúa Nhật 1/11
Lễ Chúa Kitô Vua – Chúa Nhật 22/11
Lễ Các Thánh Tử Đạo VN – Thứ Ba 24/11
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Chúa Nhật 29/11
Lễ Mẹ Vô Nhiễm – Thứ Ba 8/12
Lễ Giáng Sinh – Thứ Sáu 25/12
Lễ Thánh Gia Thất – Chúa Nhật 27/12

lich cong giao 2020 pdf

Công Giáo 24h.net