More

  Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2019

  Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba 01/01

  Lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật 06/01

  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa CN 13/01

  Full: Lịch Công Giáo năm 2019

  Tết Nguyên Đán – Kỷ Hợi Thứ Ba 05/02

  Lễ Tro Thứ Tư 06/03

  Lễ Thánh Cả Giuse Thứ Ba  19/3

  Lễ Truyền Tin Thứ Hai 25/03

  Lễ Lá Chúa Nhật 14/4

  Thứ Năm Tuần Thánh Thứ Năm 18/4

  Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật 21/4

  Lễ Lòng Thương Xót Chúa CN 28/4

  Lễ Thánh Giuse Thợ Thứ Tư 01/5

  Lễ Chúa Lên Trời Chúa Nhật 02/6

  Lễ Chúa TT Hiện Xuống Chúa Nhật 9/6

  Lễ Chúa Ba Ngôi CN 16/6

  Lễ Mình và Máu Thánh Chúa CN 23/6

  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Thứ Bẩy 29/6

  Lễ Chúa Hiển Dung Thứ Bẩy 6/8

  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời T5 15/8

  Lễ Các Thánh Thứ Sáu 1/11

  Lễ Các Thánh Tử Đạo VN CN 24/11

  Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật 24/11

  Chúa Nhật I Mùa Vọng Chúa Nhật 1/12

  Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 9/12

  Lễ Giáng Sinh Thứ Tư 25/12

  Lễ Thánh Gia Thất Chúa Nhật 29/12

  Công Giáo Online

   

  Hot Topics

  Related Articles