Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2019

Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Ba 01/01

Lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật 06/01

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa CN 13/01

Full: Lịch Công Giáo năm 2019

Tết Nguyên Đán – Kỷ Hợi Thứ Ba 05/02

Lễ Tro Thứ Tư 06/03

Lễ Thánh Cả Giuse Thứ Ba  19/3

Lễ Truyền Tin Thứ Hai 25/03

Lễ Lá Chúa Nhật 14/4

Thứ Năm Tuần Thánh Thứ Năm 18/4

Lễ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật 21/4

Lễ Lòng Thương Xót Chúa CN 28/4

Lễ Thánh Giuse Thợ Thứ Tư 01/5

Lễ Chúa Lên Trời Chúa Nhật 02/6

Lễ Chúa TT Hiện Xuống Chúa Nhật 9/6

Lễ Chúa Ba Ngôi CN 16/6

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa CN 23/6

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Thứ Bẩy 29/6

Lễ Chúa Hiển Dung Thứ Bẩy 6/8

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời T5 15/8

Lễ Các Thánh Thứ Sáu 1/11

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN CN 24/11

Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật 24/11

Chúa Nhật I Mùa Vọng Chúa Nhật 1/12

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 9/12

Lễ Giáng Sinh Thứ Tư 25/12

Lễ Thánh Gia Thất Chúa Nhật 29/12

Công Giáo Online