Video này muốn trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau đây của nhiều người trẻ khi vừa bước vào đời:Người Công Giáo có được tham gia vào chính trị không?

Người tín hữu Công giáo có được tham gia vào chính trị? Giáo huấn của Hội thánh có hướng dẫn gì cho chúng ta về điều này?

<