Nghi thức giải tội tập thể

NGHI THỨC GIẢI TỘI TẬP THỂ
(Bản văn của Ủy ban Phụng tự – trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam)