Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại giáo Phận Vĩnh Long

Đài Phát Thanh Vatican

Truyền chức phó tế Vĩnh Long

 

 

Loading...