Thánh lễ truyền chức linh mục TGP Sài Gòn 08.6.2018

Vào hồi 8h30 sáng ngày, Thứ Sáu, ngày 08/06/2018, nhằm Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Cha giám quản GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG đã chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy phó tế.

Xem Video

linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

Ảnh: tgp Sài Gòn

<