Thánh lễ an táng Cha Tađêô PHAN ĐÌNH TẠC

Lịch Công Giáo Năm 2021

Tại Tòa Giám Mục vào lúc 8g00, ngày 22/5/2019, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ an táng Cha Tađêô, hiện diện trong thánh lễ có đông đảo các Linh mục trong và ngoài Giáo phận, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các tín hữu những ở những nơi mà Cha Tađêô đã từng phục vụ.Thánh lễ an táng Cha Tađêô PHAN ĐÌNH TẠC

Trong thánh đã nhắc lại cuộc đời của Cha Tađêô, ngài là người thứ 5 trong 9 người con trong gia đình, Cha Tađêô noi theo 2 người chị là nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, nên năm 12 tuổi đã đã rời gia đình theo học tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông, Qui Nhơn, sau đó tiếp tục tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, rồi tu viện Phanxico, Thủ Đức… ngài được phụ phong linh mục vào ngày 12/5/2019 do Đức Cha F.X Nguyễn Văn Thuận lúc bấy giờ.

Nhắc lại cuộc đời 47 năm linh mục, Đức Cha ca ngợi và hảnh diện về Cha Tađêô, một đời yêu thương, phục vụ, xóa nhòa chính mình để người khác được lớn lên…

Xin Thiên Chúa ban thưởng Nước trời cho Cha Tađêô suốt đời trung tín và phục vụ người khác vì phần rỗi các linh hồn.

Tiểu sử Cha Tađêo Phan Đình Tạc

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1943 tại Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa thuộc Giáo xứ Đại Điền.
– 1956 – 1964: + Tu học tại Tiểu chủng viện Làng Sông, Qui Nhơn;
+ Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang
+ Tu viện Phanxicô, Thủ Đức
– 1964 – 1966 : Học Triết học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế.
– 1966 – 1968: giúp xứ
– 1968 – 1972 : Học Thần học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế
Được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Giám mục Giáo phận Nha Trang
Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, ngày 12 tháng 5 năm 1972.
– 1972-1975: Dạy học tại Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
– 1975-1977: Phụ trách Chủng viện Lâm Bích, Nha Trang.
– 1977-1983: Làm việc tại Tòa giám mục Nha Trang
– 1983-1995: Quản xứ Đồng Hộ, Giáo Hạt Diên Khánh
– 1995-2003: Quản xứ Bình Cang, Giáo Hạt Nha Trang
– 2003-2017: Quản xứ Gò Muồng
– 2011 đến 2017: Quản xứ Gò Muồng, kiêm Quản Hạt Vạn Ninh
– 2017 – 5/2019: Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang
– 19/5/2019: Qua đời lúc 19g00 tại Tòa Giám Mục Nha Nha Trang.
Thánh lễ an táng Cha Tađêô PHAN ĐÌNH TẠC