Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu 15-5-2020

Sáng ngày 15/05/2020, Quý Đức cha và quý cha trong linh mục đoàn giáo phận đã quy tụ về giáo xứ Cần Xây, Long Xuyên để dâng Thánh lễ An táng cho Cha Cố Phaolô Vũ Sửu và đưa cha Cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Bài giảng Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu

Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu

Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu
Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu
Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu Bài giảng Thánh lễ an táng Cha Phaolô Vũ Sửu

<