Thánh lễ an táng Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1970
Tại Giáo xứ Minh Tú, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Cha đã được Chúa gọi về hồi 18h30’, thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019
(nhằm ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Hưởng dương 49 tuổi, 9 năm linh mục.
Thánh lễ An táng Cha Phaolô  được cử hành vào lúc 9h30′, Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Tiến, hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh
(xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

<