Thánh lễ an táng cha Inhaxiô Hồ Kim Thanh

Thánh lễ an táng Cha Inhaxio Hồ Kim Thanh chiều 16/1/2018. Do Đức Giám Mục Nha Trang chủ tế cùng hơn 100 linh mục đồng tế.

Hồ Kim ThanhLinh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh