Những hình ảnh đầu tiên của Tân GM tại giáo phận Thanh Hóa

Vào hồi 16 giờ chiều (14/6), giáo phận Thanh Hóa hân hoan chào đón vị Tân mục tử của mình: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường.

Tại phi trường Thọ Xuân, Thanh Hóa, cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – Đại Diện Đức Giám Quản Giuse đã dẫn đầu một phái đoán đại diện đông đủ mọi thành phần Dân Chúa để đón chào Đức cha mới.

Trực tiếp: Lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường

Lời chia sẻ đầu tiên của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường tại giáo phận Thanh Hóa

<