Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima

Trực tiếp Thánh Lễ

Những bức ảnh này cho thấy các thị chứng nhân của biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima là những đứa trẻ chăn cừu rất đơn sơ, chân thành.Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba đứa trẻ chăn cừu là Lucia, Jacinta và Francisco đã chứng kiến một người phụ nữ xinh đẹp yêu cầu họ quay lại cùng một thung lũng nhỏ, được gọi là Cova da Iria, vào ngày 13 của tháng trong sáu tháng tiếp theo. Họ đã nhận được nhiều sứ điệp và mạc khải từ Đức Mẹ và vào ngày 13 tháng 10, một “phép lạ mặt trời” đã được diễn ra với sự chứng kiến của một đám đông lớn, thậm chí còn được báo địa phương ghi lại.

Nội dung của những mạc khải này được xem là những lời tiên tri tuyệt vời, và nhờ những mạc khải này thúc đẩy nhiều người trên khắp thế giới đã trở về với Thiên Chúa qua việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.

Dưới đây là một số bức ảnh hiếm của những thị chứng nhân này, qua đó nêu bật thực tế: Thiên Chúa ưa thích thực hiện và truyền đạt thông điệp của Ngài qua những người yếu đuối và thấp hèn trong xã hội.

Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Ngày 12-05-1982: Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gặp Nữ tu Lucia trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha.
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Chị em họ Jacinta Marto và Lucia Santos
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Các thị chứng nhân: Jacinta, Lucia, và Francisco
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Jacinta Marto đang được bế bởi một người đàn ông tốt bụng để đi qua đám đông sau khi Đức Mẹ vừa hiện ra với em. Fatima, 1917
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Các thị chứng nhân: Jacinta, Lucia, và Francisco
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Jacinta
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Ba thị chứng nhân: Jacinta, Lucia, và Francisco
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Đức Mẹ hiện ra với ba thị chứng nhân: Jacinta, Lucia, và Francisco năm 1917
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Lucia, Francisco, và Jacinta
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Ngày 13-05-1991: Sơ Lucia với Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ở Fatima
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Jacinta, Lucia, và Francisco
Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gặp Sơ Santa Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm ngày 13-05-2000, ở Fatima

Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima Những bức ảnh hiếm về các thị chứng nhân Fatima

Văn Việt chuyển ngữ từ aleteia.org