Nhà thờ Chính Toà Thái Bình “Rực Rỡ” Chờ đón Giáng Sinh

Nhà thờ Chính Toà Thái Bình “Rực Rỡ” Chờ đón Giáng Sinh

Khoảng 1 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng Nhà thờ Chính Toà Thái Bình bắt đầu được trang trí cây thông, dựng hang đá Bê-lem cùng nhiều đồ trang trí khác mang không khí Giáng sinh an lành, ấm áp.

Giáng Sinh 2021
Giáng Sinh 2021 Giáng Sinh 2021 Giáng Sinh 2021 Nhà thờ Chính Toà Thái Bình Chờ đón Giáng Sinh Giáng Sinh 2021
Giáng Sinh 2021 Giáng Sinh 2021 Giáng Sinh 2021 Giáng Sinh 2021 Nhà thờ Chính Toà Thái Bình Chờ đón Giáng Sinh Nhà thờ Chính Toà Thái Bình Chờ đón Giáng Sinh Giáng Sinh 2021 Nhà thờ Chính Toà Thái Bình Chờ đón Giáng Sinh

<