Nghi thức Tẩn liệm, phát tang và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Phạm Viết Hưng

Lịch Công Giáo Năm 2021

Vào lúc 17g30′ chiều ngày 19/09/2019, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc chủ sự nghi thức tẫn niệm, phát tang cho cha cố Giuse Phạm Viết Hưng tại Nhà Hưu Dưỡng giáo phận.

Liền sau đó, Đức cha Gioan chủ sự thánh lễ đưa chân cha Cố Giuse. Cùng đồng tế với Đức cha Gioan có cha Quản hạt Tân Mai, cha Giám đốc nhà hưu, quý cha trong giáo hạt Tân Mai, quý cha đang hưu dưỡng tại nhà hưu. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý Dì, quý thân nhân của cha Cố Giuse và cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt Tân Mai.

Tin , ảnh : MVTT GX.Tân Mai