Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt

Bà con giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo phận Vinh (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An) gói và nấu bánh chưng, bánh tét trong ngày và nấu trong đêm 20/10 để gửi vào cho bà con vùng lũ lụt Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Mỗi người một chân, một tay, người cắt lá, rửa lá, người vo gạo làm nhân, người gói bánh….mỗi người mỗi việc suốt ngày để đêm nay, những tấm bánh được đưa vào nồi trên bếp lửa đỏ rực.
Cám ơn và bà con giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên vì tình yêu thương vào anh chị em vùng lũ lụt!Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt

Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt
Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt
Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt Nấu bánh chưng, bánh tét trong đêm gửi bà con vùng lũ lụt

<