Lễ truyền chức linh mục giáo phận Vinh 2018

Đồng tế trong thánh lễ có Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Quý Bề trên Tu đoàn Thừa sai các Thánh Tông Đồ và Dòng Mẹ Lên Trời, cha Đại diện Giám mục tại Nghệ An Phêrô Nguyễn Văn Vinh, cha Giám đốc Đại Chủng viện JB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha giáo, quý cha khách và gần 300 quý cha trong Giáo phận Vinh. Thánh lễ có sự hiện diện của quý chủng sinh, quý tu sĩ các hội dòng, quý ân thân nhân các tiến chức và hơn 10.000 người khắp nơi trong ngoài Giáo phận Vinh về tham dự.

Lễ truyền chức linh mục giáo phận Vinh 2018

Nguồn ảnh:Gp Vinh

<