“Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”

Lễ an táng Cha Đaminh Đặng Trung Hiếu

Lịch Công Giáo Năm 2021

Linh mục Đaminh Đặng Trung Hiếu, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (SVD) đã từ trần lúc 4h30 chiều, Thứ Ba ngày 1/10/2019 tại Sài Gòn, ở tuổi 43. Sau đó, linh cữu ngài được đưa về quàn ở Nhà Chính Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam (38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa), nơi mà cha Đaminh đã được “sinh ra” trong đời sống Ơn gọi Thánh Hiến.

Linh cữu của cha Đaminh được đưa về đến Nhà Chính vào lúc 2h00 sáng Thứ Tư, ngày 2/10/2019, trong sự chờ đón và tiếc thương của nhiều anh em Linh mục, Tu sĩ, Tu sinh nơi Cộng Đoàn.

Trong những ngày linh cữu cha Đaminh được quàn tại Nhà Chính Tỉnh Dòng từ sáng ngày 2 đến sáng ngày 4/10/2019, đã có đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân, thân nhân, ân nhân, linh tông huyết tộc xa gần của cha Đaminh đến kính viếng, cầu nguyện, và gởi vòng hoa chia buồn. Cha Đại diện Giám mục, cha Chánh Văn Phòng, quý chủng sinh cùng với cha Quản xứ và anh chị em giáo dân Giáo xứ Hòa Khánh, Giáo phận Đà Nẵng cũng đã đến kính viếng và dâng Thánh Lễ cầu nguyện. Đồng thời, Ban Tôn Giáo Tỉnh Khánh Hòa cũng đã đến viếng và phân ưu. Cách khác, qua đường thư điện tử (email của Văn Phòng Truyền Thông Ngôi Lời), Tỉnh Dòng cũng đã nhận được thư chia buồn của Văn Phòng Ủy Ban Tu Sĩ trực thuộc HĐGMVN.

Thánh lễ an táng diễn ra lúc 8h00 sáng, Thứ Sáu ngày 4/10/2019, do cha Giám Tỉnh Giuse Trần Minh Hùng, SVD chủ sự, cùng với gần 100 linh mục đồng tế, và đông đảo tu sĩ, chủng sinh, bà con giáo dân cũng đã đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Đaminh.

Sau Thánh Lễ, linh cữu cha Đaminh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Truyền Thông Ngôi Lời – Giuse Việt Nam