Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Kym

NGHI THỨC TẪN LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHÊRÔ HOÀNG KYM

Vào lúc 19g00 Thứ Tư, ngày 13.05.2020 tại Chủng viện Qui Nhơn, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự nghi thức Tẫn liệm cho cha Phêrô Hoàng Kym – Nguyên Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn. Trong nghi thức này có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Giuse Trương Đình Hiền, quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, anh chị em giáo dân trong giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện của gia đình bà con thân tộc.

Sau nghi thức Tẫn liệm, Đức giám mục giáo phận chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô.

Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Kym