Thánh lễ an táng, hạ huyệt Cha Giuse Đặng Đình An

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=djNTVddGYdM]


An táng Cha Giuse Đặng Đình An

Ảnh: Facebook Giáo xứ Đức Hiệp

Giây Phút Tiễn Biệt Cha Giuse Đặng Đình An

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=djNTVddGYdM?autoplay=1]