Hình ảnh: Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020

Cập nhật một số hình ảnh ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, mực nước tại các sông lên nhanh nên khiến cho hầu hết khắp nơi đều ở trong tình trạng ngập lụt. Nhiều giáo xứ có thể nói là chia cắt và cô lập, phương tiện di chuyển chủ yếu là lúc này là ghe thuyền.Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020

Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020
Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020
Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020
Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020 Ngập lụt tại các giáo xứ trong TGP Huế năm 2020

<