Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

Lịch Công Giáo Năm 2021

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zgNXzWf67Hw?autoplay=1]
Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

Giáo phận Đà Nẵng

Giây Phút Tiễn Biệt Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jHX-rg7w5zs?autoplay=1]