Hình ảnh lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy

Thánh lễ Hôn Phối của nữ ca sỹ Bảo Thy được long trọng cử hành tại nhà thờ An Phú – Sài Gòn ngày 15/11/2019.

lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy

lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy

lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy

lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy lễ Hôn Phối của nữ Ca sĩ Bảo Thy

<