Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung

ảnh: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung năm 2020

Đức TGM Giuse – Chủ tịch HĐGMVN bày tỏ niềm vui khi được hiện diện bên mọi người nơi đây, để chia sẻ những món quà đến với anh chị em đang gặp khó khăn. Với tư cách chủ chăn, ngài muốn nói lên tình thương Chúa dành cho mọi người. Món quà gởi đến mọi người tuy không nhiều nhưng được góp nhặt từ nhiều nơi trong và ngoài nước, nó được gởi đến cùng với trái tim nhân hậu và sự quảng đại của các vị ân nhân. Đồng thời cũng nguyện xin Thiên Chúa an ủi mọi người, các gia đình đang phải trải qua những thử thách và hy vọng sẽ có nhiều sự giúp đỡ khác, để giúp cho mọi người có được tương lai tốt đẹp hơn.Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung
Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung Hình ảnh HĐGMVN cứu trợ lũ lụt 2020 tại Miền Trung

<