Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du

Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Thái Hiệp – Hạt Biên Hòa về Giáo Xứ Tân Mai – Hạt Tân Mai tối qua 22/4/2018

<