Hình ảnh công tác chuẩn bị và cộng đoàn tấp nập đổ về Thanh Hóa tham dự Đại Lễ

Hình ảnh công tác chuẩn bị và cộng đoàn tấp nập đổ về Thanh Hóa tham dự Đại Lễ Tấn Phong giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

dai le tan phong duc cha cuong

<