More

  Hình ảnh cổ võ ơn gọi tại giáo xứ Thượng Thụy

  TGP Hà Nội: Để cổ vũ cho ơn thiên triệu và khích lệ các thế hệ trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân dâng mình cho Chúa và phục vụ tha nhân trong đời sống thánh hiến, vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày 22/4/2018, tại giáo xứ Thượng Thụy cha Phê-rô Nguyễn Đức Toản đã tổ chức giới thiệu và cầu nguyện cho ơn gọi đặc biệt này.Hình ảnh cổ võ ơn gọi tại giáo xứ Thượng Thụy

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 11

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  13832 on goi 10

  Hot Topics

  Related Articles