Hình ảnh Bữa Cơm Huynh Đệ Lần Thứ 16

Lịch Công Giáo Năm 2021

Hình ảnh có hơn 700 vị khách quý với hoàn cảnh đặc biệt đã có mặt tại Mái Ấm Tình Thương Lagi thuộc Hội Dòng MTG Nha Trang .

Nguồn ảnh: gp Phan Thiết