Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường dâng lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Quang Huy

HÌNH ẢNH ĐỨC CHA TÂN GIÁM MỤC THANH HÓA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
và một số Cha thuộc Giáo phận Thanh Hóa dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse vào lúc 20g00, thứ Hai ngày 21/5/2018

<