ảnh: Thánh lễ an táng cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Trực tiếp Thánh Lễ

Vào lúc 09h30, ngày 23/06/2019, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự trong Thánh lễ an táng cho Phaolô tại Giáo xứ Đồng Tiến. Hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Phaolô có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đến từ nhiều Giáo xứ.