ảnh: Nghi thức Nhập Quan nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

Nghi thức Nhập Quan nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

Nữ tu M. Marcelline ROSA LIMA LÊ THỊ MAI Sinh ngày: 01/10/1943 tại Kim Long – Hương Trà – Thừa Thiên Huế Rửa tội ngày: 04/10/1943. Khấn lần đầu: 31/05/1963. Khấn trọn đời: 01/07/1969. Đã được Chúa gọi về vào lúc 02g30, ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Nhà Mẹ Phú Xuân – Huế. Hưởng thọ: 76 tuổi, Khấn Dòng 56 năm

Nghi thức Nhập Quan lúc 16g00 ngày 28 tháng 9 năm 2019