Ảnh lễ truyền chức Phó Tế TGP Sài Gòn 29/5/2019

Ảnh lễ truyền chức Phó Tế TGP Sài Gòn 29/5/2019

Xem Video

Danh sách các tân Phó tế ngày 29/5/2019

1. Phaolô Vũ Minh Huy
2. Martinô Nguyễn Phương Linh
3. Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên
4. Giuse Trịnh Vĩnh Phúc
5. Gioakim Đỗ Bá Thái
6. Vinhsơn Vũ Đức Trọng
7. Phêrô Trần Anh Tuấn
8. Giuse Lê Hoàng Tuấn
9. Phaolô Phùng Thiện
10. Giuse Maria Nguyễn Văn Hải

<