Ảnh: Lễ An Táng Cha Augustino Hà Minh Nghĩa ngày 29/5/2019

Thánh lễ an tang cha cố Augustinô Hà Minh Nghĩa được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường – chủ tế.

Xem Video
An Táng Cha Augustino Hà Minh Nghĩa

<