Ảnh Giáng Sinh 2019 đẹp lung linh tại Giáo Phận Phát Diệm

Trực tiếp Thánh Lễ

Một số hình ảnh trước Đại lễ Chúa Giáng Sinh 2019 tại Phát Diệm