Đại hội Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên lần thứ XII với chủ đề “Về nguồn”

Lịch Công Giáo Năm 2021

Ngày 26/07/2020, Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên tổ chức Ngày Đại hội giới trẻ tại Giáo xứ Hoàng Xá với chủ đề: “Về nguồn”. Ngày Đại hội có sự tham gia đông đảo của gần 1000 bạn trẻ tới từ trong và ngoài miền Duy Tiên – Hưng Yên.

15h00, các bạn Giới trẻ của miền Duy Tiên – Hoàng Xá có mặt tại Giáo xứ Lảnh Trì để rước ảnh chân phước Anrê Phú Yên về với Giáo xứ Hoàng Xá. Theo truyền thống, mỗi năm các bạn trẻ của một giáo xứ trong miền sẽ đón Á Thánh về với giáo xứ mình. Năm nay đến lượt các bạn trẻ Giáo xứ Hoàng Xá hân hạnh được đón Chân phước.

Buổi rước có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Viết Hoan, Phó xứ Lảnh Trì trong giờ trao ảnh tại Giáo xứ Lảnh Trì.

Về với Giáo xứ Hoàng Xá, cha Phêrô Đỗ Văn Chung, chính xứ Hoàng Xá chủ sự giờ cầu nguyện.

Cao điểm của ngày Đại hội là Thánh lễ tạ ơn, với sự hiện diện của Cha Phanxicô Xaviê Lê Thanh Nghị, quản hạt Lý Nhân, Cha Fx. Trần Truyền Giáo, đặc trách giới trẻ TGP Hà Nội, Cha Phêrô Đỗ Văn Chung, chính xứ Hoàng Xá và gần 1000 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong miền và các bạn trẻ khách mời ở những nơi lân cận.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng ngoài trời. Tuy nhiên, vì cơn giông bất chợt kéo đến, nên sau khi kết thúc phần Phụng vụ Lời Chúa, với sự hướng dẫn của Cha Fx. Lê Thanh Nghị, các bạn trẻ đã di chuyển trong thinh lặng sang khu vực có mái che để tiếp tục tham dự Thánh lễ.

19h30, cha quản hạt Fx. Lê Thanh Nghị chính thức khai mạc đêm hoan ca và diễn nguyện mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên với sự hiện diện của quý Cha, các bạn trẻ và cộng đoàn dân Chúa.

Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên được thành lập với sự hướng dẫn của Cha cố Giuse Trần Bình Trọng. Khi đó, ngài còn đang coi sóc 8 giáo xứ trong khu vực Duy Tiên là: Bút Đông, Lảnh Trì, Yên Mỹ, Dưỡng Thọ, Kẻ Bèo, Động Linh, Mang Sơn, và Ngọc Thị. Giới trẻ miền Duy Tiên nhận chân phước Anrê Phú Yên là vị Thánh bảo trợ cho giới trẻ. Tới năm 2013, các bạn trẻ của Giáo xứ Hoàng Xá chính thức gia nhập Giới trẻ của miền và là thành viên thứ 9, bởi lẽ khi đó Giáo xứ Hoàng Xá được Cha Fx. Lê Thanh Nghị coi sóc cùng với các giáo xứ Lảnh Trì và Yên Mỹ

Đại hội năm nay, năm 2020, Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên bước sang năm thứ 12 và có thêm thành viên thứ 10 là Giáo xứ Vạn Lương, giáo xứ mới được công bố quyết định lên giáo xứ năm 2019.Đại hội Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên lần thứ XII với chủ đề “Về nguồn”

Đại hội Giới trẻ miền Duy Tiên – Hưng Yên lần thứ XII với chủ đề “Về nguồn”