Chương trình Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2019

Chương trình Đại Hội Giới Trẻ
Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII

* Thứ Ba, ngày 19/11/2019:

– 09h00: Đón tiếp và hướng dẫn các giáo hạt của Giáo Phận Bùi Chu, các phái đoàn của các giáo phận (nếu có) & CLB làm quen qua Âm Nhạc
– 10h00: Học hỏi giáo lý
– 11h00: Ăn trưa ( theo phần ăn đã đăng kí với ban tổ chức)
– 12h30: Đón tiếp các bạn trẻ của 10 giáo phận
– 13h30: Khởi động các tiết mục sinh hoạt chào mừng Đại Hội
– 14h30: Rước và suy tôn Thánh giá từ Vương Cung ra lễ đài
– 15h15: Nghi thức khai mạc Đại hội
– 16h00: Thuyết trình đề tài I
– 18h00: Ăn chiều
– 19h00: Tập trung ổn định
– 19h30: Hoan ca và Diễn nguyện theo chủ đề “Hãy về với thân nhân” của 06 Giáo phận: Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Hoá và chủ nhà Bùi Chu
– 21h30: Chầu Thánh thể tại lễ đài và sám hối chung
– 22h30: Các Giáo Phận lần lượt Chầu Thánh Thể trong Vương Cung: Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá và Vinh (Mỗi giáo phận 20 phút). Quý cha sẽ ngồi toà giải tội.
– 24h00: Nghỉ đêm

* Thứ Tư, ngày 20.11.2019

– 05h00: Thức dậy
– 05h45: Dâng ngày cho Chúa
– 06h00: Điểm tâm sáng & vệ sinh đất trại
– 06h30: Khởi động ngày mới và giao lưu văn nghệ
– 07h30: Thuyết trình đề tài II
– 08h45: Tập hát chuẩn bị Thánh Lễ
– 09h00: Rước đoàn lễ nghi và Thánh Lễ Đại Hội
– 11h00: Nghi lễ bế mạc Đại Hộị và trao Thánh Giá
– 11h30: Cơm trưa – Lên đường

<