Chương trình chi tiết Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh Miền Bắc 2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

.: NGHI THỨC KHAI MẠC (14g30 NGÀY 21-11-2017)

– TẬP TRUNG
 14g30 : Tham dự viên tập trung trước lễ
đài theo chỉ định của ban tổ chức.
 Lưu ý cần thiết về Đại hội và về nghi thức
khai mạc. Tập vũ bài chủ đề.
– DIỄU HÀNH
 Vũ bài chủ đề (làm theo linh hoạt viên).
 Tất cả
tham dự viên của các giáo phận
tham gia diễu hành qua khán đài.
 Thứ tự: Cờ, bảng tên giáo phận, Đức Cha,
các cha, tham dự viên.
 Đi ngang lễ đài, mọi người nhìn về quảng
trường vẫy chào.
 Khi các giáo phận diễu hành qua lễ đài có
màn hình minh hoạ và thuyết minh giới
thiệu về từng giáo phận.
– CHÀO CỜ VÀ TÔN VINH THÁNH GIÁ
 Sau khi diễu hành, người cầm cờ giáo
phận đem về cột cờ, buộc sẵn vào dây,
đứng chờ kéo cờ khi có lệnh của MC.
 Giới thiệu quan khách (nếu có).
 Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Thánh Thần
khấn xin ngự đến).
Page |11
 Công bố chủ đề và ý nghĩa thánh giá (Đức
cha chủ nhà).
 Thượng kỳ (cờ Đại hội trước, cờ các Giáo
phận sau, theo lệnh MC).
 Khi đưa Thánh giá
lên lễđà
i: Hát bài suy tôn
thánh giá “Niềm vinh dự của tôi là thập giá”.
 Khi thượng cờ: Đội Kèn tấu bà
i chào cờ

– DIỄN TỪ KHAI MẠC

 Đức Hồng Y Phêrô là người phát biểu khai
mạc Đại hội (sau tuyên bố khai mạc: thả
bóng bay, nổ pháo điện,…) MC kêu gọi
mọi người vỗ tay đón mừng.
 Với tư cách Tổng Giám mục giáo tỉnh Hà nội,
ngài là Bề Trên thượng cấp của ĐH giới trẻ.
 Diễn từ của ngài kéo dài 3 phút.
 Cuối bài phát biểu, ngài TUYÊN BỐ KHAI
MẠC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MIỀN BẮC LẦN
THỨ XV.
– Vũ cộng đồng khép lại lễ khai mạc.
 GIÁO LÝ (16g00 NGÀY 21-11-2017)
– CHỦ ĐỀ
 Bài giáo lý mang chủ đề : “Người trẻ,
chứng nhân của “niềm vui tình yêu”
(Amoris Laetitia).
 Để mở đầu, một Đức cha dẫn nhập, phác
hoạ yếu lược bài giáo lý.
Page |12
 Trả
lời câu hỏ
i của các bạn trẻ.
 Tất cả phải xoay quanh chủ đề giáo lý.
– TRIỂN KHAI
 Tất cả các Đức cha đồng chủ sự giờ giáo
lý (ngồi quay xuống quảng trường).
 Mỗi Đức cha trả lời một câu hỏi giáo lý.
 Mỗi câu trả lời kéo dài tối đa 5 phút.
 Tất cả câu trả lời đều xoay quanh chủ đề
 DIỄN NGUYỆN (19g30 CHIỀU 21-11-2017)
– Vì muốn dành thời gian cho giờ chầu Thánh Thể
nên các Đức Cha đã quyết định mỗi lần đại hội
chỉ 5 giáo phận đóng góp tiết mục.
– Mỗi tiết mục, trên nguyên tắc chỉ kéo dài tối đa
10 phút.
Page |13
– 5 giáo phận trình diễn lần này : Bắc Ninh, Hà
Nội, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn.
– Dài hơn xin thương lượng với Cha KẾ (tel. 097
5838384) Thanh hoá.
– Các đơn vị trình diễn phải tuân thủ triệt để chỉ thị
của ban tổ chức, nhất là đúng giờ.
 MỘT ĐÊM VỚI CHÚA (21g ngày 21-11-2017)
– Sau giờ diễn nguyện, mời các bạn tham dự chương
trình “MỘT ĐÊM VỚI CHÚA” gồm ba phần :
o 1/ Sám hối cộng đồng tại quảng trường do
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự.
o 2/ Xưng tội và chầu Thánh Thể theo giáo phận.
o 3/ Chầu tự do trong thinh lặng (tại trạm Thánh Thể)
– Riêng giờ chầu theo giáo phận (5 giáo phận
không tham gia diễn văn nghệ) mỗi phiên chầu
kéo dài 30 phút.
– Thứ tự các giờ chầu theo giáo phận được xếp đặt
theo A, B, C như sau :
1) 21g30 : Bùi Chu
2) 22g00 : Phát Diệm
3) 22g30 : Thái Bình
4) 23g00 : Vinh
5) Trực xuyên suốt : Thanh Hoá
– Nếu xê dịch thời gian, ban tổ chức sẽ báo lại cho
các trưởng đoàn.
Page |14
– Sau phiên chầu của GP Vinh : chầu tự do trong
thinh lặng đến sáng.
– Ai không tham dự, cần tôn trọng bầu khí cầu
nguyện chung quanh Thánh Thể.
 BẢN TIN ĐẦU NGÀY (6g30 NGÀY 22-11-2017)
– Nội dung : Rút ưu khuyết điểm về sinh hoạt.
– Mục đích : Giáo dục giới trẻ nghiêm túc tham dự
Đại hội cách nghiêm túc.
 THÁNH LỄ
– Chủ sự : Đức Hồng Y Phêrô
– Giảng lễ : Đức Cha Giuse Nguyễn Năng
– Bản lễ và bài đọc : Rao giảng Tin Mừng.
– Nhập lễ, dâng lễ và kết lễ : Làm cử điệu.
– Cung nghinh Lời Chúa theo mẫu Thanh Hoá.
– Dâng lễ : Đại biểu các giáo phận.
Page |15
– Sau lời nguyện hiệp lễ : Lời cám ơn của Đại diện
giới trẻ.
– Nhắc nhở an toàn giao thông trên đường về.
 TRAO THÁNH GIÁ LUÂN LƯU
– Dẫn nhập.
– Hạ cờ Đại Hội.
– Các bạn trẻ Thanh hoá đưa thánh giá ra giữa lễ đài.
– Đức cha Thanh hoá và Đức cha Hải Phòng đứng
hai bên.
– Lời bàn giao của Đức cha Thanh Hoá.
– Hát cung nghinh Thánh giá.
– Lời tiếp nhận của Đức cha Hải Phòng.
– Vũkhúc chủ đạo Đại hội lần thứ XVI.
– Hải phòng di chuyển thánh giá.
 VŨ ĐIỆU CHIA TAY
– Tất cả mọi người cùng vũ bài chủ đề đại hội.
– Mở nhạc tối đa.
– Sau năm phút, vừa vũ vừa giải tán.
– Mở nhạc bà
i: “Xin Đừng Quên” (St. Phong Trần).
– Linh hoạt viên và giới trẻ chủ nhà xếp hàng từ
lễ
đà
i ra đến cổng vẫy tay theo nhạc để tiễn khách.

Gp Thanh Hóa

<