Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

Chủ để của Đại hội giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, tại giáo phận Hải Phòng, ngày 14-15/11/2018, là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21,36).

Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” là lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến những ai muốn theo Người. Lời mời gọi này luôn mang tính thời sự. Một cách cụ thể, tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và tâm sự với Ngài trong lời cầu nguyện. Do đam mê và chạy theo những giá trị trần thế, nhiều bạn trẻ lãng quên Thiên Chúa, sống như vô thần. Tỉnh thức cũng là sự cảnh giác thận trọng trước những cám dỗ và cạm bẫy trong cuộc sống. Những cám dỗ ấy thường mang những nhãn hiệu bóng bẩy hấp dẫn nhưng chứa nọc độc khiến con người sa đọa, đi ngược với giáo huấn Phúc âm và luân thường đạo lý. Cuối cùng, tỉnh thức là khôn ngoan chọn lựa cho mình một hướng đi, bảo đảm hạnh phúc đích thực và lâu bền. Theo tâm lý thông thường, người ta hay có cái nhìn thiển cận, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà đáng mất tương lai (Trích thư của Đức cha Hải Phòng gửi các bạn trẻ dịp Đại hội Giới trẻ lần thứ XVI).

Các chủ đề ĐHGT đã qua

Chủ đề “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” đã được các bạn trẻ trong Giáo phận chủ nhà suy niệm và sống trong suốt Năm Giới trẻ vừa qua. Giờ đây, chủ đề này sẽ được tiếp tục đào sâu và hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hoa trái cho các bạn trẻ Giáo tỉnh đến tham dự Đại hội lần thứ XVI này tại Hải Phòng thân yêu.
BTT GP

<