Không có bài viết để hiển thị

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 24/2/2020

Nếu Thầy có thể (24.02.2020 – Thứ Hai Tuần 7 TN) Lời Chúa: Mc 9, 14-29 Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với...