Đức Cha Đinh Đức Đạovideo

Giáo phận Xuân Lộc trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Xuân Lộc trực tiếp Thánh Lễ, trực tuyến tại giáo phận Xuân Lộc https://www.youtube.com/watch?v=4gnnSzx8pz4
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-4-2020 (18h30)

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-4-2020 - Thứ Sáu Tuần 2 Phục Sinh lúc 18h30 https://www.youtube.com/watch?v=dBtzq-D000Y Ăn bao nhiêu tùy ý (24.4.2020 – Thứ Sáu Tuần...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh Lễ thứ Bảy ngày 28/3/2020

Xem Lại Thánh Lễ - THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2020...
Nhà Thờ chính tòa Hải Phòngvideo

Giáo phận Hải Phòng trực tiếp Thánh Lễ

https://www.youtube.com/watch?v=2TgkZJPYqRE TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN: 18G00 THÁNH LỄ PHỤC SINH https://www.youtube.com/watch?v=6EsTqDQAQL0 https://www.youtube.com/watch?v=QbiL-VP5kpE https://www.youtube.com/watch?v=EPyjIlG4S1A
Thánh lễ thứ Năm ngày 26/3/2020video

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Ba ngày 31/3/2020

Thánh Lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020...
Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạovideo

Giáo phận Xuân Lộc trực tiếp Thánh lễ 19h15 ngày 3-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ chiều ngày 3-4-2020 | Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay. Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành thánh lễ và...
Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Thánh lễ Chúa Nhật 29/3/2020 – Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY NĂM A cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020 tại...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 10-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 10-5-2020, Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A (5h30, 8h00, 20h00) thánh lễ vào...
Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ online: Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 11/8/2019

https://www.youtube.com/watch?v=aQoQw5JqbTM Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9 "Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 30-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 30-4-2020 - Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=FGrxv71X3ik Chúa Cha lôi kéo (30.4.2020 – Thứ Năm...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-4-2020

Thánh Lễ 2: Thánh lễ trực tuyến - Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh lúc 17g30 ngày 14.4.2020 tại Nhà Thờ Tân Phước https://www.youtube.com/watch?v=1jDjtZ3HLXY Thánh...

Tin/ bài mới đăng