Chúa Nhật Lễ Hiện Xuốngvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020 - Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (vào lúc 5h00,...
Kỷ niệm một năm thành lập Cộng đoàn Doanh nhân Công Giáo TGP Hà Nộivideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-9-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-9-2020 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A https://www.youtube.com/watch?v=wANdxSsZYCk
Ý nghĩa lễ truyền dầuvideo

Trực tiếp Lễ Truyền Dầu 9-4-2020

Tuần Thánh 2020: Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu 9-4-2020 - Thứ Năm Tuần Thánh Video1: Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Truyền...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020 vào lúc 18h30 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội https://www.youtube.com/watch?v=nffhLMZGszI Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020 vào lúc 5h30...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 14-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 14-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên vào lúc 4h45 Lời Chúa: Mt 19,...
nhà thờ chính tòa đà lạtvideo

Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Đà Lạt trực tiếp Thánh Lễ hôm nay Chúa Nhật, ngày 26-4-2020
chính tòa thái bìnhvideo

Giáo phận Thái bình trực tuyến Thánh Lễ (19h30, 14-4-2020)

Giáo phận Thái bình trực tuyến Thánh Lễ hàng ngày https://www.youtube.com/watch?v=Sp5NjpjAPcs https://www.youtube.com/watch?v=Sp5NjpjAPcs https://www.youtube.com/watch?v=k1W_jZ2NHqo
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020, Thánh lễ trực tuyến vào lúc 5h30, 18h30, 19h30 Thánh lễ: 19h30  https://www.youtube.com/watch?v=_ZCmJnRkOQg Thánh lễ: 18h30 https://www.youtube.com/watch?v=NhCONh1rG7A Thánh lễ: 5h30 https://www.youtube.com/watch?v=J3d0pFM2RAA Loan báo...
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-7-2020

Thánh lễ ngày 26-7-2020 - Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A (8h00, 20h00) Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân...
Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng trong thánh lễ Khánh thành TTMV - Quan thầy giáo phận Hải Phòngvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 19-4-2020

Thánh Lễ trực tuyến - ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚA NHẬT tuần 2 PHỤC SINH 2020 | Thánh Lễ Chúa Nhật...

Tin/ bài mới đăng