LINH ĐỊA TRẠI GÁOvideo

Trực tiếp MỪNG KÍNH THÁNH ANTÔN – LINH ĐỊA TRẠI GÁO

https://www.youtube.com/watch?v=hVWNorFSGd8  
giuse Nguyễn năngvideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-8-2020

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-8-2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên, Năm A Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 8-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 8-5-2020 - Trực tuyến Thánh lễ Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=wJKTmszLEHQ Thầy là đường (08.5.2020 – Thứ Sáu Tuần...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 18h00

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 18h00, ngày 19-4-2020 tại nhà nguyện TGM Bùi...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-5-2020, Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Thánh lễ vào lúc (8h00, 17h30, 20h00) Thánh...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 7-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 7-5-2020, Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=8v971F34w7Q Thật phúc cho anh em (07.5.2020 – Thứ Năm...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai tuần 19 Thường Niên - Thánh Laurensô, phó tế, tử...
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngânvideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba Tuần Thánh lúc 17h15, 7-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba trong Tuần Thánh, Năm A, lúc 17g15, ngày 07/4/2020, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Ba ngày 25-8-2020

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Ba ngày 25-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 21 Thường niên Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21-6-2020, Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A Thánh lễ lúc 8h00 https://www.youtube.com/watch?v=6ja1MHmk4ZI Thánh lễ lúc...
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A

Thánh Lễ Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay năm A
Chúa Giêsuvideo

Trực tiếp Thánh Lễ thứ bảy ngày 4-4-2020 lúc 17h15

Trực tiếp Thánh Lễ thứ bảy ngày 4-4-2020 lúc 17h15 https://www.youtube.com/watch?v=TzF7Gud7NU8

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-12-2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Ăn no nê (02.12.2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon,...