Đức Cha Đặng Đức Ngânvideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 31-7-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 31-7-2020. Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên | 17g15 ngày 31/07/2020 | Nhà thờ Chính...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-7-2020

Thánh lễ ngày 26-7-2020 - Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A (8h00, 20h00) Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân...
Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 26-7-2020

Thánh lễ ngày 26-7-2020 - Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ...
Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 5-7-2020

Ðây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua... Link Thánh lễ Chúa Nhật  trực...
Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 28-6-2020

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 28-6-2020, Thánh lễ Chúa Nhật 28-6-2020 dành cho những người không thể đến Nhà Thờ. Xứng với Thầy (28.6.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 21-6-2020, Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm A Thánh lễ lúc 8h00 https://www.youtube.com/watch?v=6ja1MHmk4ZI Thánh lễ lúc...
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng huấn đức tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nộivideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7-6-2020 - Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi vào lúc (7h00, 8h00, 20h00) https://www.youtube.com/watch?v=NNR6iEbl5IY https://www.youtube.com/watch?v=_Kek1pqq0v4 Thiên...
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

Trực tiếp Thánh Lễ thứ bảy ngày 6-6-2020

Trực tiếp Thánh Lễ thứ bẩy ngày 6-6-2020. Thánh Lễ được cử hành vào lúc 08g00 ngày 06.6.2020 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí...
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuốngvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020 - Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (vào lúc 5h00,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 31-5-2020 - Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (vào lúc 5h00,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Bảy ngày 30-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Bảy ngày 30-5-2020 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=FVNp2JSMDwE Lời chứng xác thực (30.5.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 24-5-2020

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 24-5-2020, Trực tuyến Thánh lễ Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên. Thánh lễ trực...

Tin/ bài mới đăng