Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Tư ngày 12-8-2020

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Tư ngày 12-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 19 Thường niên Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp thánh lễ thứ Ba ngày 11-8-2020

Trực tiếp thánh lễ thứ Ba ngày 11-8-2020, Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 19 Thường niên Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 10-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai tuần 19 Thường Niên - Thánh Laurensô, phó tế, tử...
giuse Nguyễn năngvideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-8-2020

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-8-2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên, Năm A Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 8-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 8-8-2020 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên Lời Chúa: Mt 17, 14-20 Khi thầy...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 7-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 7-8-2020, Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức...
Lễ Chúa Hiển Dungvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020. Thánh lễ trực tuyến Chúa Hiển Dung thứ Năm ngày 06.8.2020 Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Tư ngày 5-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Tư ngày 5-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư  Tuần 18 Thường niên Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba ngày 4-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Ba ngày 4-8-2020 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 15, 1-2.10-14 Khi ấy có mấy người Pharisêu...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 3-8-2020

Thánh lễ thứ Hai ngày 3-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 18 Thường niên vào lúc 4h45, 17h00, 19h00 https://www.youtube.com/watch?v=WvgA0h3lI0w Xin cứu con (03.8.2020...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 2-8-2020 (4h45, 7h00, 17h00, 19h00, 19h30)

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 2-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A, Thánh lễ dành cho những người...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ bảy ngày 1-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ bảy ngày 1-8-2020 - Thứ Bảy Tuần 17 TN – Thánh Alphongsô Maria Liguori, Giám Mục Lời Chúa: Mt 14,...

Tin/ bài mới đăng