Đức Mẹ hồn xác lên trờivideo

Trực tiếp: Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời vào lúc 4h45

Trực tiếp Thánh Lễ: Đức Mẹ Hồn xác lên Trời. Thánh lễ trực tiếp Thứ Bảy ngày 15-8-2020 - Lễ Đức Mẹ lên trời...

Tin/ bài mới đăng