Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp thánh lễ thứ Ba ngày 11-8-2020

Trực tiếp thánh lễ thứ Ba ngày 11-8-2020, Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 19 Thường niên Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-12-2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng

Ăn no nê (02.12.2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống khỏi miền Tia và Xiđon,...