Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 22-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 22-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy - Đức Maria Nữ vương Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Bảy ngày 30-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Bảy ngày 30-5-2020 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=FVNp2JSMDwE Lời chứng xác thực (30.5.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 3-8-2020

Thánh lễ thứ Hai ngày 3-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 18 Thường niên vào lúc 4h45, 17h00, 19h00 https://www.youtube.com/watch?v=WvgA0h3lI0w Xin cứu con (03.8.2020...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-4-2020. Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh  https://www.youtube.com/watch?v=8E1kmUlmk_E https://www.youtube.com/watch?v=tu02_lKZYSM Lương thực thường tồn (27.4.2020 – Thứ Hai Tuần...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-4-2020 - Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=2G2i7aRy0yI Đến với tôi, tin vào tôi (29.4.2020 –...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Ba ngày 25-8-2020

Trực tiếp Thánh Lễ thứ Ba ngày 25-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 21 Thường niên Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 7-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 7-8-2020, Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020 -Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh. Trực tuyến Thánh lễ hôm nay https://www.youtube.com/watch?v=hLBAeOk1mB0 Thiên Chúa yêu thế gian (22.4.2020 –...
Nhà Thờ chính tòa Hải Phòngvideo

Giáo phận Hải Phòng trực tiếp Thánh Lễ

https://www.youtube.com/watch?v=2TgkZJPYqRE TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN: 18G00 THÁNH LỄ PHỤC SINH https://www.youtube.com/watch?v=6EsTqDQAQL0 https://www.youtube.com/watch?v=QbiL-VP5kpE https://www.youtube.com/watch?v=EPyjIlG4S1A
Lễ Chúa Hiển Dungvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020. Thánh lễ trực tuyến Chúa Hiển Dung thứ Năm ngày 06.8.2020 Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 14-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Sáu ngày 14-8-2020. Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên vào lúc 4h45 Lời Chúa: Mt 19,...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 5-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 5-5-2020 - Trực tuyến Thánh Lễ thứ Tư tuần 4 Phục Sinh https://www.youtube.com/watch?v=qlXqIrWmo04 Không ai cướp được chúng (05.5.2020 – Thứ...

Tin/ bài mới đăng