Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020video

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Thái Bình 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế giáo phận Thái Bình vào lúc 8h00, ngày 8-12-2020. Thánh lễ do Đức cha Phêrô...
Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Vinh năm 2020video

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Vinh 2020

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Vinh năm 2020
Thánh lễ truyền chức Linh Mục Dòng Tên 2020video

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Dòng Tên 2020

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Dòng Tên 2020
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-12-2020

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 6-12-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B vào lúc 8h...
Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020video

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ và phong...
Thánh lễ truyền chức Phó Tế Kon Tum 2020video

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Kon Tum 2020

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Kon Tum vào lúc 5h30 ngày 3-12-2020 tại nhà thờ chính tòa Kon Tum do đức...
video

GPTB: Giới thiệu các Tiến chức Phó Tế và Linh mục năm 2020

Giới thiệu quý thầy tiến chức - Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế (08/12/2020) Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám...
Cha Giuse Cao Gia Anvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng 2020

Thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng 2020 vào lúc 22h, ngày 29-11-2020 chủ tế linh mục Giuse Cao Gia An https://www.youtube.com/watch?v=YXOFduDLWaY
Mùa Vọngvideo

Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng 29-11-2020

Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 "Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống". Trích sách Tiên tri Isaia. ấn vào tham...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 29-11-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 29-11-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B vào lúc 8h00, 20h00,...
Thánh lễ truyền chức Phó Tế Nha Trang 27-11-2020video

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Nha Trang 27-11-2020

Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Nha Trang vào lúc 6h sáng ngày 27-11-2020
Thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 25-11-2020video

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục Hải Phòng 25-11-2020

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 25-11-2020. Thánh lễ Truyền chức linh mục, do Đức Tổng Giuse Vũ...

Tin/ bài mới đăng