Giuse Lê Ðăng Thị (1825-1860)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Lê Ðăng Thị, Sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Giáo dân,...

Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân...

Giuse Fernandez Hiền (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Fernandez Hiền, linh mục Ða Minh; Sinh 1775 tại Ventosa de la Cueva,...

Giuse Du (1803-1835)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Du (Joseph Marchand), Sinh năm 1803 tại Passavaut, Besancon, Pháp, Linh Mục Hội...

Giuse Ðỗ Quang Hiển (1796-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1796 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục...

Giuse Ðặng Ðình Viên (1787-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Ðặng Ðình Viên, Sinh năm 1787 tại Tiên Chu, Hưng Yên, Linh mục...

Gioan Ven (1829-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Ven (Théophane Vénard),Sinh năm 1829 tại St. Loup sur Thouet, Poitiersm, Pháp, Linh...

Gioan Charles Cornay Tân (1809-1837)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Jean-Charles Cornay Tân, linh mục; sinh 1809 tại Loudun (Poitiers), Pháp; chết 20/9/1837, tại...

Gioan Louis Bonnard Hương(1824 –1852)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Lu-i Bô-na Hương, linh mục thừa sai Paris; sinh 1824 tại Saint-Christo-em-Jarez, Pháp;...

Gioan Ðoàn Trinh Hoan (1789-1998)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Ðoàn Trinh Hoan, linh mục; Ngài sinh khoảng 1789-1998 tại Kim-long, Thừa Thiên;...

Gioan Ðạt (1764-1798)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Ðạt, linh mục; sinh khoảng 1764 tại Ðồng Chuối, Thanh Hóa; chết ngày 28/10/1798....

Gioan Baotixita Đinh Văn Thành(1796-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành, Sinh năm 1796 tại Nộn Khê, Ninh Bình, Thầy...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...