Lôrensô Ngôn (1840-1862)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Lôrensô Ngôn, Sinh năm 1840 trong một gia đình đạo dức thuộc xứ Lục Thủy...

Henricô Gia (1743-1773)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Henricô Gia (Henricus Castaneda),Sinh năm 1743 tại Javita, Tây Ban Nha, Linh Mục dòng...

Giuse Túc (1953-1962)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Túc, Sinh năm 1852 tại Hoàng Xá, Bắc Ninh, Giáo dân, bị xử...

Giuse Tuân (1821-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Tuân, Sinh năm 1821 tại Trần Xá, Hưng Yên, Linh mục dòng Ða...

Giuse Trần Văn Tuấn (1824-1862)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Trần Văn Tuấn, Sinh năm 1824 tại Nam Ðiền, Nam Ðịnh, Giáo dân,...

Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo...

Giuse Nguyễn Văn Lựu (1790 -1854)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết...

Giuse Nguyễn Duy Khang (1832-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1832 tại Trà...

Giuse Nguyễn Ðình Uyển (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Uyển, Sinh năm 1775 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh, Thầy giảng,...

Giuse Nguyễn Ðình Nghi (1771-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Nghi, Sinh năm 1771 tại Kẻ Với, Hà Nội, Linh mục,...

Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên, Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1821 tại...

Giuse Maria Diaz Sanjuro An (1818-1857)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Maria Diaz Sanjuro An, Giám mục Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-1-2021 – Chúa Nhật 3 TN

Trở thành ngư phủ lưới người (24.01.2021 – Chúa Nhật 3 TN, năm B) Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức...