có thể bạn chưa xem?

Sự dữ dùng những kẻ đạo đức giả, Chúa Giêsu dạy tình yêu...

Hãy nhân từ như Chúa Giêsu và đừng kết án người khác, hãy đặt Chúa Giêsu vào trung tâm đời ta. Giáo Hội, như một...