có thể bạn chưa xem?

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 11/12/2018

Không muốn ai hư mất (11.12.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng)Lời Chúa: Mt 18, 12-14 Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn...